Volvo Concept 40.2 rear quarter low

Förarlösa bilar – anledning att inte äga egen bil?


En kontroll med presstödsnämnden, som Aftonbladet gjort, visar dock att bland det 80-tal tidningar som delar på merparten av det av staten utbetalade presstödet, i form av driftsstöd, återfinns ingen Bonnierägd tidning. Tidningen ställer frågan om hur slopandet av presstödet till landets lokaltidningar skulle minska Bonniers makt över medie-Sverige. Och får svar per mejl, då Hagwall inte önskar bli intervjuad…

Read More »